ARTI GUJRATI

Hits: 18

ARTI  GUJRATI

By Avatar Meher Baba

Boojaaway nar jailatani ay kar. Kudratnay farmaa too.

Chhay laggi aash bhaktonay kay. bakshay nooray eemaa too.

Ayaa Moorshad Meher Baba charanpar. tujnaa dhariay sar

Khoodaanaa zaatathi waakef thaee. betho Meherbaa too.

Too chhay maalik hakikatno too. aashek bhi nay aaref bhi.

To chhay dariyaa-ay wahedat. maarayfatno hoee toofaa too.

Hamo  raharav nay aiy  Saalek Bakhash jay gnyaan Ezadnoo.

Kay too Paramatma gnyaani chhay nay mookhtaaray irfaa too.

Khudaanaa premno pyaalo pilaavi mast hamnay kar,

Chhay tujpar jaan sadkay saakiyaa aapi day payamaa too

Hammaari naav bhar dariay taraaway to hamay tariay.

Hammaaraa naakhugaa aiy Meher Baba chhay nighebaan too.

Hammaaraa naakhugaa aiy Meher Baba chhay nighebaan too.